ספרים שהוצאו לאור על ידינו

חרדה היא הזדמנות / ד"ר עודד מבורך
ספר הקולות / ד"ר עודד מבורך
פקעת /זיוה עודד
תרפיית הקולות היריבים / בקרוב

ד"ר עודד מבורך, הוצאת מטר 2016

את הספר ניתן לרכוש בחנויות ובהוצאה דיגיטלית באתרים המרכזיים למכירת ספרים דיגיטליים.

כתבות על הספר – ידיעות אחרונות  ראיון בתוכנית רדיו של ורדה רזיאל ג'קונט ובפייסבוק

ספר הקולות
ד"ר עודד מבורך, הוצאת אבן חושן 2010

המהדורה המודפסת אזלה. ניתן לרכוש את 'ספר הקולות' בהוצאה דיגיטלית במרבית אתרי מכירת ספרים דיגיטליים. 

גיליון ינואר 2011 במגזין "חיים אחרים"
בגיליון פברואר 2011 ב-"פסיכואקטואליה", רבעון הסתדרות הפסיכולוגים בישראל.

 

 

פקעת

זיוה עודד, הוצאת כרמל 2018

ניתן לרכוש את הספר בהוצאה מודפסת ודיגיטלית

כתבות וביקורת על הספר בסלונה,  בנוריתהבאוצר-מילים, בסלונט