הדרכה למטפלים

בנוסף להדרכות פרטניות שנותן ד"ר עודד מבורך כמדריך מוסמך לפסיכותרפיה, מציע מרכז הזדמנות סדנאות הדרכה והרצאות הדרכה ברכישת כלים טיפוליים יעילים וחדשניים.
להלן כמה מהם:

למטפלים – יישום רעיונות מהפסיכולוגיה והפילוסופיה האקזיסטנציאליסטית
למטפלים – שימוש בכלים טיפוליים להאצה ומיקוד הטיפול
למטפלים –סדנת תרפיית הקולות היריבים – רכישת טכניקה טיפולית למגוון רחב של מצוקות נפש.

לפרטים
יש לפנות לזיוה עודד 054-4350-622 או באמצעות דוא"ל.