הזדמנות - אודותינו

אנחנו קבוצת מטפלים מוסמכים המאמינים בטיפולים פסיכולוגים ממוקדי מטרה, ענייניים ומקצועיים. 
אנחנו מאמינים כי טיפול מוצלח דורש מאמץ ומחויבות ברורים לשינוי מהפונים אלינו וגם מאיתנו.  
—- שתרגילים מעשיים, חוויתיים ורגשיים וטכניקות התנהגותיות-קוגנטיביות מקדמות טיפול.
—- כי האופן בו מתייחס האדם אל עצמו ואל סביבתו מעצב את מצבו.  
—- שיש ללמוד לא לפחד מהחרדה ואפילו לראות בה הזדמנות לצמיחה ושינוי. 
—- שקשר זוגי יכול להתפתח לקשר מרגש, מפתיע ואינטימי גם בתקופת עימותים ולאחר קשר ממושך. 
—- בחשיבות קיומו של דיאלוג בין הקולות הפנימיים בנפש האדם לשם השגת שיתוף פעולה. 
—- בשיתוף מלא של כל אדם בתהליך השינוי והטיפול אותו הוא עובר.
—- ברעיונות הטיפול האקזיסטנציאליסטי, המשלב מגוון רחב של טכניקות טיפוליות עם                                           פילוסופית חיים המעמידה במרכז את מימוש האדם.